SHE Training

หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับหัวหน้างาน

การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดการค้นหาปัญหาและประเมินความ เสี่ยงต่างๆ ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียต่างๆเกิดขึ...

SHE Training

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First aid & CPR : AHA2010)

การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ณ สถานที่ เกิดเหตุโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บ จะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปย...

SHE Training

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547 กำหนดให้...

SHE Training

EMS : Environmental Management System ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

EMS : Environmental Management System ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ หลักสูตร ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004                          ร...

SHE Training

หลักสูตร การขออนุญาตทำงาน (Work permit)

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานผู้รับเหมามีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างระบบขอ อนุญาตทำงานในสถานประกอบการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบยั่งยืนแก่พนัก...

SHE Training

หลักสูตร เทคนิคการรายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุสำหรับหัวหน้างาน

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและป้องกัน อุบัติเหตุ หรือการ ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ และนำไปสู่การปรับปรุงหามาตรการควบคุมและป้องกันมิให้อุ...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร การดับไฟขั้นสูง (Advance Fire Fighting)

การพัฒนาทักษะด้านการผจญเพลิงขั้นสูงสำหรับทีมดับเพลิงประจำโรงงานหรือทีม ดับเพลิงประจำอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะการที่สถานประกอบการมีทีมดับเพลิงที่มีความรู้และทัก...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร เทคนิคการผจญเพลิงในสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผจญเพลิง สำหรับทีมดับเพลิงประจำโรงงาน /ประจำอาคารในการควบคุมเพลิงในสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมของทีมดับ เพลิงประจำโรงงาน/ประจำอาคาร ในการตอบโต้ภ...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภั...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)

เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคี...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร การควบคุมอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายชั้นสูง Hazmat

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล สำหรับทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินประจำโรงงาน ในการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการกู้ภัยชั้นสูง เพื่อควบคุมและปิดกั้นการรั่วไหลของส...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร เทคนิคการใช้โฟมเพื่อควบคุมเพลิงในสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผจญเพลิง สำหรับทีมดับเพลิงประจำโรงงาน ในการใช้โฟมเพื่อควบคุมเพลิงในสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมของทีมดับ เพลิงประจำโรงงาน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ...

Fire & Chemicals Training

หลักสูตร การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

สารเคมีเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกสถานประกอบการที่ใช้สารเคมีในการผลิตไม่อาจมอง ข้าม หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในสถานประกอบการของเรา เราจะมีวิธีการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างไร   ...

Activity News

Contact / ติดต่อเรา 086-7888922 , 085-3639363, 099-1639559 Fax 02-1527746, Facebook.com/DSafetyCenter, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เปิ...

DSC สนับสนุนและร่วมงานชุมนุมทีมฉุกเฉินแห่งชาติ


บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่...

Hazmat Course / หลักสูตร การควบคุมอุบัติภัยสารเคมี


บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เป...

Hazmat Emergency Response Operations Level Training Course


อบรมหลักสูตร การควบคุมอุบัติภัยสาร...

Basic Fire Fighting English Version : AEC Training Project


บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด จัด...

New Products


ผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเข้าจากต่างประเทศ ...

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน


บริการที่ปรึกษา ช่วยจัดทำเพื่อขอกา...

Company Profile


ประวัติบริษัท (Company Profile)       บร...

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive driving course


 บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ...

อบรมการะงับอุบัติภัยสารเคมีที่ Dunlop นิคมอมตะนคร


บริษัท ดันล็อป แอคฮีซีฟส์ (ประเทศไทย...

DSC ร่วมกับกรีนสปอตจัดอบรมการปฐมพยาบาล


บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตน้ำนมถ...

DSC ร่วมกับชมรมจป.ปทุมธานีบรรยายการเขียนแผนฉุกเฉิน


  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ...

Chubb และ Guardfire ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


วันที่ 19 พ.ค.2553 ที่ผ่านมา บจก.ชับบ์(ปร...

IFS ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ


 บริษัท อินดัสเตรียล ฟู้ด ซัพพลา...

ใบอนุญาต


 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ดี เซฟต...

Hilight Advance Fire Fighting 2552


    Hilight อบรมหลักสูตร การดับไฟชั้นส...

อบรมหลักสูตร การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย (Chemicals Rescue)


 อบรมหลักสูตร การกู้ภัยสารเคมีและ...

Company Profile


   ประวัติบริษัท (Company Profile) บริษัท ดี...

หมวกดับเพลิง Fire Helmet


รหัสสินค้า  : เป็นหมวกดับเพลิงเ...

อบรมหลักสูตร การดับไฟชั้นสูง (Advance Fire Fighting) รุ่นที่ 1/2552


    อบรมหลักสูตร การดับไฟชั้นสูง...

Free Training

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ


ฟรี!!! หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ เมื่อซื้อหลักสูตรการดับไฟขั้นสูง แบบ...

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื่องต้น


ฟรี!!! หลักสูตรการปฐมพยาบาล เมื่อซื้อเปลผ้าใบหาม DSC/ERT Soft Stretchers ครบ 10 ผืน หลักสูตรการปฐ...

New Products

ผ้าคลุมศีรษะป้องกันความร้อน Nomex Hood ยี่ห้อ Fire Hawk


รหัสสินค้า  DF-003 : ผลิตจากผ้า Nomex 100% ประกบกัน 2 ชั้น เพื่อความหนานุ่มและกระชับในการสวมใส่และม...

CAPF Firefighter Boots รองเท้าบูทดับเพลิง


รหัสสินค้า  DO-006 : CAPF Firefighter Boots รองเท้าบูทดับเพลิง ผลิตจากยางธรรมชาติ เสริมหัวเหล็กที่หัวรอง...

CAPF Fire Helmet หมวกดับเพลิง แบบเต็มใบ


รหัสสินค้า  DO-004 : CAPF FIRE HELMET หมวกดับเพลิง แบบเต็มใบ...

ชุดดับเพลิง ยี่ห้อ Fire Arm by DSC


 ชุดดับเพลิงแบบเสื้อ-กางเกง ยี่ห้อ Fire Hawk : by DSC ความหนา 3 ชั้น ชั้นนอกเป็นผ้า  FR-Cotton 7.0 Oz.ป้อง...

จำหน่าย ถังดับเพลิง (เครือข่ายความปลอดภัย รับส่วนลดพิเศษ)


   DSC Fire Extinguisher / ถังดับเพลิงยี่ห้อ DSC                       ถังดับเพล...

เปลผ้าใบฉุกเฉิน DSC/ERT Soft Stretchers (เครือข่ายความปลอดภัย รับส่วนลดพิเศษ)


                          สินค้าขายดี     Call center :  086-78889...


Trainer

อาจารย์รพีพงษ์ พงษ์นภางค์ / Rapeepong Pongnapang


                                     &nb...

อาจารย์เมตต์ ภิมุขมาตยา / Mr.Mate Pimukmataya


วิทยากรประจำ บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด/ Instructor   การศึกษา/Education- ปริญญาตรี...

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ / Dr.Napapong Pongnapang


ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช...

อาจารย์ธนพล พัฒนวิบูลย์


  วิทยากรกลุ่มงานดับเพลิง กู้ภัยและช่วยชีวิต บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกั...

อาจารย์ลักษณ์ จินดารัตน์ / Mr.Luck Jindarat


วิทยากร กลุ่มงานดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด / ERT In...

กัปตันจำรักษ์ สุขใจ /Captain Jamrak Sookjai


ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / วิทยากรดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ...

อาจารย์ธนกฤษ ธัญอธิภัทร / Mr.Thanakrit Thun A thiphat


วิทยากรกลุ่มงานดับเพลิง กู้ภัยและช่วยชีวิต บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด / In...

อาจารย์วีรยุทธ สุขใจ


  วิทยากรกลุ่มงานดับเพลิง กู้ภัยและช่วยชีวิต บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกั...

อาจารย์พรสุดา ทิพย์ไพฑูรย์และทีม


  อาจารย์พรสุดา ทิพยไพฑูรย์และทีมงาน วิทยากรประจำ บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จ...

อาจารย์เสถียร พิสัยสวัสดิ์


วิทยากร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัดผู้เชี่...

Certificate


สาระน่ารู้

Our Certificate


         ...

อันตรายจากไฟ!!


เพื่อนๆทราบหรือไม่? ถ้าปล่อยให้ไฟลุกไหม้ในที่ราบ 4 นาที  ไฟจะแพร่กระจายได้ถึง 1,100% ของพื้นที่เชียวนะคะ เวลาที่เกิดไฟไหม้มันจะมืดจนเรามองไม่เห็นอะไรเลย เพราะสายตาของเราไม่สามารถทะลุผ่านกลุ่มควันไปได้ ถ้าไฟไหม้บนตึก อัตราการขยายตัวของไฟจะเร็วถึง 100 กิโลเมตร/ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ...

ลิขสิทธิ์ © 2017 www.dsafetycenter.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.