บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

D-Safety Center Co.,Ltd.

  • ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  • HMIR Hazardous Materials Incident Response Training
  • Basic Life Support Training
  • Fire & Hazmat Training
  • โทร. 086-7888922 , 085-3639363