เลขระบุอันตราย

หลายคนเคยสงสัยว่า ป้ายสีส้ม ซึ่งมักพบติดอยู่ข้างรถบรรทุกสารเคมี คืออะไร

และในกรณีเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีรั่วไหล

ตัวเลขในป้ายสีส้ม ดังกล่าวเค้าบอกอะไรกับเราบ้าง..เรามาทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ..
ระบบการจัดการ ADR ในที่นี้ คือการอ่านสัญลักษณ์ระบุอันตรายที่เป็นป้ายสีส้ม (Orange-colored plate)

ซึ่งมักพบติดอยู่ข้างรถบรรทุกสารเคมี
ตัวเลขแถวบน อาจเป็นเลข สองหลัก สามหลัก หรือ สี่หลักก็ได้

เลขเหล่านี้ คือ เลขระบุอันตราย (Hazard Identification Number)
ส่วนตัวเลขแถวล่าง คือ เลข UN Number ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลัก บอกชื่อสารเคมี ผ่านตัวเลข
การอ่านตัวเลขระบุอันตราย(เลขแถวบน) มี 3 เทคนิคง่ายๆในการอ่าน ดังนี้
1) หากอันตรายนั้นๆ มีความรุนแรงอย่างมาก จะทำการระบุเลขซ้ำกันสองครั้ง เช่น 33 มีความหมายว่า ของเหลวไวไฟมาก เป็นต้น
2) แต่หากใช้ตัวเลขระบุอันตรายตัวเดียว ให้ใส่ เลข 0 ลงไปเป็นหลักที่สอง เช่น 30 มีความหมายว่า ของเหลวไวไฟ
3) รหัสที่มีตัวอักษร X นำหน้า หมายถึงสารนี้ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ
เช่น X80 มีความหมายว่า สารกัดกร่อน ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ , X338 มีความหมายว่า ของเหลวไวไฟมากมีฤทธิ์กัดกร่อน

ทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรุนแรง เป็นต้น
การจะใช้น้ำดับไฟหรือเก็บล้าง กับสารเคมีที่มี อักษร X นำหน้าเลขระบุอันตราย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับ

Cr.แผนกฝึกอบรม
DSC Fire&Hazmat Training